bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na Stronach BIP

Biuletyn Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina udostępniany jest zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198z późn. zm)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r Nr 10 poz. 68)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

archiwalne informacje o przetargach dostepne sa na stronie ARCHIWUM

AktualnościOpublikował: Kamil Kowalczyk
Publikacja dnia: 04.06.2013
Podpisał: Kamil Kowalczyk
Dokument z dnia: 27.03.2013
Dokument oglądany razy: 128 994