bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na Stronach BIP

Biuletyn Mazowieckiego Szpitala im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. udostępniany jest zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198z późn. zm)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r Nr 10 poz. 68)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Piotr Bontruk
Publikacja dnia: 28.06.2018
Podpisał: Kamil Kowalczyk
Dokument z dnia: 27.03.2013
Dokument oglądany razy: 170 149